Izmjena statuta Udruge | Kulturno-umjetnička udruga Voćin

Izmjena statuta Kulturno-umjetničke udruge "Voćin"

 

U skladu sa novim Zakonom o udrugama kulturno-umjetnička udruga "Voćin" izmjenila je statut koji možete preuzeti ispod članka.

Značajne izmjene se odnose na imenovanje LIKVIDATORA (iz Zakona o udrugama):

 

(1) Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:
1. odluka skupštine o prestanku udruge
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
5. pokretanje stečajnog postupka
6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.
(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.
(3) Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge, nadležnog tijela udruge, članova udruge ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.
(4) Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Isto tako, svim postojećim članovima, simpatezirima te bivšim članovima uručena je pristupnica kako bi službeno, svojim ptpisom postali član Udruge i to jedan od tri vrste:

1. Redovni
2. Podupirujući
3. Počasni

 


Novi statut Kulturno-umjetničke udruge "Voćin"
Voćin, 08.02.2015.


(0) Komentara
Postavljeno 08.02.2015. Marko Božičković
Komentari:

Ime:
E-mail: (nije obavezno)
Emocije: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying DCvwN:


| Zaboravi me

Najnovije iz vijesti